תמונות

מסי, הציג לקהל את נעל הזהב ועלה ליציע (gettyimages)