תמונות

אתם רואים נכון, סוללות טילים בלונדון. הזוי (gettyimages)