תמונות

דנינו. שואב אופטימיות (צילום: סוכנות ג'יני)