תמונות

פדרר ונדאל, השווייצרי החמיא לספרדי (GETTYIMAGES)