תמונות

מדוניאנין חוגג בדרכו, גפני רשם בישול מנצח (דרור עינב)