תמונות

דמארי ובן חיים. "הוכחנו את עצמנו כל שבוע בליגה"