תמונות

חאוסטוט וגמון סוגרים את צ´קאנה (משה חרמון)