תמונות

אליהו. חגג על הגבוהים הסרבים בפתיחה (אלן שיבר)