תמונות

ברדה ופוסן מחוייכים. מתכוננים לחיפה (שי לוי)