תמונות

אברהם גרנט ואביו מאיר ז&"ל (משמאל) (אמיר לוי)