תמונות

אטרקציות: מבט מתוך הים על עמודי עץ בתוך מימי חוף בית ינאי