תמונות

נס זמיר (שלישי משמאל) במדי אלבסטה. מחוזר בספרד