תמונות

קרב על הכרטיס לשמינית הגמר. הסדר יישמר? (אלן שיבר)