תמונות

עוד קרב גדול על הקווים. בלאט וגרינברג (אלן שיבר)