תמונות

"רק" חדר שרוף. יש גם טענות כלפי התביעה (נועם מושקוביץ, ו