תמונות

סוואן מול פאוול. הכתום מוביל את קבוצת(מנהלת הליגה)