תמונות

מכבי אש, חילוץ, כבאי, כבאות, כבאים, כבאית צילום: חדשות 2