תמונות

נמצאת בעמדה הטובה ביותר. רעננה (צילום: עודד קרני)