תמונות

אגייאר וברקת. ראש העיר פעיל מאוד בנוגע לבית&"ר (גיא בן זיו)