תמונות

להט ואליהו. טיול קליל לניצחון בכורה (משה חרמון)