תמונות

לא אחד מארבעת הישראלים הבכירים? מקל עם טבק