תמונות

בלאט ולברון, יש משמעות לדחיפה? (gettyimages)