תמונות

ועכשיו לריו. צ'מטאי ביום המאושר (עודד קרני)