תמונות

כדיר מול חיפה, ישמור על המומנטום? (עודד קרני)