תמונות

תמי פמפנל, ארונות מטבח סגורים, גובה צילום: הגר דופלט