תמונות

אובאנון על האלונקה בדרך לבית החולים (קובי אליהו)