תמונות

יסגור את החובות בזמן? טביב (ניר בוקסנבאום)