תמונות

אירוע מקימי - שוש ויעל פוליאקוב צילום: אמיר מאירי