תמונות

התרגיל האחרון סידר לה את הכסף. רייזמן (gettyimages)