תמונות

שמחה גדולה הלילה. האליפות של ב"ש (אלן שיבר)