תמונות

האוהדים היום. הערימו על המשטרה (משה חרמון)