תמונות

ניצחון יוקרתי ליפני. נישיקורי בפעולה (getty)