תמונות

כן, אנחנו זוכרים שהחיוך הזה נמחק בהמשך הדרך