תמונות

שיגור לוויין אופק 10 צילום: משרד הביטחון והתעשייה האווירית