תמונות

אתי ארדיטי, סלון קערה צילום: ירון ולרשטיינר