תמונות

היה בלתי ניתן לעצירה בחצי הראשון. פארקר (GETTYIMAGES)