תמונות

בסיום 2:2 שלא עוזר למטרות של שתי הקבוצות (אלן שיבר)