תמונות

אירוע אוויאן נעמה קסרי צילום: ראובן שניידר