תמונות

אירוע רוב העיר - גיא גיאור צילום: לידור ברלינסקי