תמונות

אירופה במרחק נגיעה. שחקני אשדוד (אלן שיבר)