תמונות

רוצים להתאושש מהתבוסה. דוסון (אודליה מטרי)