תמונות

סניידר והידינק, מחכים לטורקיה (gettyimages)