תמונות

המוקדנית לא שלחה אמבולנס, החולה מת מהתקף לב צילום: מתוך הבוקר של קשת