תמונות

העדלאידע של המדינה -כדור הארץ בידינו -בילויים לפורים צילום: אלי נאמן