תמונות

בלדוולייב כובש את השער השלישי של קרית-שמונה (עמית מצפה)