תמונות

כך נראית הזוכה בזהב בהדיפת כדור ברזל (gettyimages)