תמונות

בר טימור מנסה את כוחו מחוץ לקשת (אלן שיבר)