תמונות

רונה רמון (אחרונה מימין). תתחרה במרתון כחלק משמינייה