תמונות

יקבלו תמורה בעונה הבאה? אוהדי חיפה (יוסי שקל)