תמונות

מסצ'ראנו נפצע ויחמיץ את פתיחת הליגה (gettyimages)